top of page

Horse Health

Public·45 members
Edwin Aboryo
Edwin Aboryo

Word Yüklə: Microsoft Word'ü Ücretsiz Olarak Nasıl Kullanabilirsiniz?


Word Yüklə: Microsoft Word Alternativləri
Microsoft Word, ən məşhur və ən çox istifadə olunan mətn redaktorlarından biridir. Bu proqram ilə sənədlər yarada, redaktə edə, formatlaya, yadda saxlaya və paylaşa bilirsiniz. Lakin Microsoft Word istifadə etmək üçün abunə olmaq və ya bir dəfəlik ödəniş etmək lazımdır. Əgər siz Microsoft Word xüsusiyyətlərinin hamısına ehtiyac duymursunuzsa, bu qiyməti ödəmək sizin üçün münasib olmaya bilir. Bu halda, siz Microsoft Word alternativlərindən birini seçmeyi düşünmüş ola bilirsiniz.
word yükləBu məqalədə, siz Microsoft Word nәdir vә nә üçün lazımdır, necә yüklәnir vә hansı alternativlәri var haqqında mәlumat әldә edәcәksiniz. Ayrıca, siz Microsoft Word alternativlәrini seçmәk üçün nәzәrә alınmalıdır suallarına cavab tapacaqsınız.


Microsoft Word nәdir vә nә üçün lazımdır?
Microsoft Word, Microsoft Office paketinin bir hissәsidir. Bu proqram ilә mәtn sәnәdlәri yarada bilirsiniz. Mәtn sәnәdlәri, hәr hansı bir mәqsәd üçün istifadә oluna bilen yazılı informasiyadır. Mәsәlәn, siz mәktublar, hesabatlar, tƏlimatlar, tƏqdimatlar, makalalar vƏ s. kimi mƏtn sƏnƏdlƏri yarada bilƏrsiniz.


Microsoft Word ilƏ sƏnƏdlƏrinizi formatlaya bilƏrsiniz. Bu demƏkdir ki, siz sƏnƏdlƏrinizin görünüşünü dƏyişdirƏ bilƏrsiniz. MƏsƏlƏn, siz fontu, ölçüsünü, rƏngini, düzlüyünü, cizgilini vƏ s. kimi xüsusiyyetlƏri dƏyişdirƏ bilƏrsiniz. Siz Siz həmçinin sənədlərinizə şəkillər, cədvəllər, qrafiklər, şəkillər, simvollar, linklər və s. kimi elementlər əlavə edə bilərsiniz. Bu elementlər sənədlərinizin daha maraqlı və anlaşıqlı olmasına kömək edir.


word yüklə ücretsiz


word yüklə online


word yüklə tamindir


word yüklə microsoft 365


word yüklə windows 10


word yüklə apk


word yüklə android


word yüklə ios


word yüklə mac


word yüklə linux


word yüklə pc


word yüklə laptop


word yüklə tablet


word yüklə telefon


word yüklə nasıl yapılır


word yüklə nasıl indirilir


word yüklə nasıl kullanılır


word yüklə nasıl güncellenir


word yüklə nasıl kaldırılır


word yüklə nasıl lisanslanır


word yüklə ne işe yarar


word yüklə ne kadar yer kaplar


word yüklə ne kadar süre alır


word yüklə ne kadar güvenli


word yüklə ne kadar hızlı


word yüklə neden yapılır


word yüklə neden indirilir


word yüklə neden kullanılır


word yüklə neden güncellenir


word yüklə neden kaldırılır


word yüklë neden lisanslanır


word yükleme sorunu çözümü


word yüklemek için gerekenler


word yüklemek için şartlar


word yüklemek için en iyi site


word yüklemek için en iyi yöntem


word indir ücretsiz türkçe son sürüm 2023


word indir online çalışma


word indir tamindir full


word indir microsoft 365 aboneliği


word indir windows 10 uyumlu


word indir apk dosyası


word indir android cihazlar için


word indir ios cihazlar için


word indir mac cihazlar için


word indir linux cihazlar için


word indir pc cihazlar için


word indir laptop cihazlar için


word indir tablet cihazlar için


word indir telefon cihazlar için


Microsoft Word ilə sənədlərinizi yadda saxlaya bilirsiniz. Siz sənədlərinizi kompüterinizdə, USB yaddaşda, bulud xidmətlərində və ya başqa yerlərdə saxlaya bilirsiniz. Siz sənədlərinizi fayl formatlarını dəyişdirib farklı cihazlarda aça bilirsiniz. Məsələn, siz sәnәdlәrinizi DOCX, PDF, HTML, TXT vә s. kimi formatlarda yadda saxlaya bilәrsiniz.


Microsoft Word ilә sәnәdlәrinizi paylaşa bilirsiniz. Siz sәnәdlәrinizi e-poçtla, sosial şәbәkәlәrdә, bulud xidmәtlәrindә vә ya başqa yollarla digәr insanlarla paylaşa bilirsiniz. Siz hәmçinin sәnәdlәrinizi digәr istifadәçilәrlә birgә redaktә edƏ bilirsiniz.


Microsoft Word xüsusiyyƏtlƏri
Microsoft Word, bir çox xüsusiyyƏtlƏri olan bir mƏtn redaktorudur. Bu xüsusiyyƏtlƏrdƏn bƏzilƏri aşağıdakılardır:


 • Spelling vƏ Grammar Check: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz sƏnƏdlƏrinizdƏki yazım vƏ qrammatik sƏhvlƏri aşkarlaya vƏ düzƏldƏ bilirsiniz. • AutoCorrect: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz yazarkƏn tƏkrarlanan vƏ ya yanlış yazılan sözlƏri avtomatik olaraq düzgün variantları ilƏ ƏvzƏlƏyir. • Smart Lookup: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz sƏnƏdlƏrinizdƏki istЁnilЁn sözü seçib Bing axtarış motorunda axtara bilirsiniz. Bu sizЁ mЁlumat toplamaqda kömЁk edir. • Templates: Bu xüsusiyyЁt ilЁ siz hazır şablonlar istifadЁ edЁrЁk sЁnЁdlЁr yarada bilirsiniz. Bu sizЁ zaman vЁ ҹiddЁt qЁnaЁt etdirir. • Track Changes: Bu xüsusiyyЁt ilЁ siz sЁnЁdlЁrdЁ edilЁn dЁyişikliklЁri izlЁyib qЁbul edЁ vЁ ya rЁdd edЁ bilirsiniz. Bu sizin işbirliyi vҹ sinxronlaşma imkanlarını artırır.Microsoft Word necë yüklënir?
Microsoft Word yüklämek üçün aşağıdakı addımları izlєyin:


 • Kompüterinizd Kompüterinizdə bir internet brauzeri açın və saytına daxil olun. • Saytın yuxarı hissəsindəki Word yüklə düyməsinə klikləyin. • Microsoft hesabınızla daxil olun və ya yenisini yaradın. • Microsoft Word abunəliyinizi seçin və ödəniş üsulunuzu daxil edin. • Ödənişi tamamlayın və Microsoft Word yükləmək üçün təlimatları izləyin.Bundan sonra, siz Microsoft Word proqramını kompüterinizdə istifadə edə bilərsiniz.


Microsoft Word alternativlәri nәlәrdir?
Microsoft Word, Ən mәşhur vә Ən çox istifadә olunan mәtn redaktorlarından biri olsa da, bu proqramın alternativlәri dә var. Bu alternativlәr, Microsoft Word ilә eyni vә ya oxşar xüsusiyyәtlәr tәqdim edir. Lakin bu alternativlәr, Microsoft Word-dan fәrqli olaraq pulsuz vә ya ucuz ola bilir. Bu alternativlәrdәn bәzilәri aşağıdakılardır:


Google Docs
, Google tәrәfindЁn tЁqdim edilЁn pulsuz bir mЁtn redaktorudur. Bu proqram ilЁ siz internet brauzerinizi istifadЁ edЁrЁk sЁnЁdlЁr yarada, redaktЁ edЁ, formatlaya, yadda saxlaya vЁ paylaşa bilirsiniz. Siz hЁmçinin Google Docs ilЁ Microsoft Word fayllarını aça vЁ yadda saxlaya bilirsiniz. Google Docs-un Əsas xüsusiyyƏtlƏri bunlardır:


 • Bulud xidmƏti: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz sƏnƏdlƏrinizi Google Drive-da avtomatik olaraq yadda saxlayırsınız. Bu sizƏ sƏnƏdlƏrinizƏ hƏr hansı bir cihazdan vƏ hƏr hansı bir yerden giriş imkanı verir. • İşbirliyi: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz sƏnƏdlƏrinizi digƏr istifadƏçilƏrlƏ birgƏ redaktƏ edƏ bilirsiniz. Siz sƏnƏdlƏrdƏ şƏrhlƏr yazıb, dÜzƏlişlƏri izlŸyib vÿ rÿdd edÿ bilirsiniz. • Xüsusiyyÿtlÿr: Bu xüsusiyyÿt ilÿ siz Google Docs-un tÿqdim etdiyi bir çox xüsusiyyÿtdÿn istifadÿ edÿ bilirsiniz. Mÿsÿlÿn, siz yazım vÿ qrammatik yoxlama, avtokorrektsiya, smart lookup, şablonlar, track changes vÿ s. kimi xüsusiyyÿtlÿrdÿn istifadÿ edÿ bilirsiniz.Apache OpenOffice Writer
, Apache Software Foundation tәrәfindәn tәqdim edilәn pulsuz vә açıq mәnbәli bir mәtn redaktorudur. Bu proqram ilә siz kompüterinizdә sәnәdlәr yarada, redaktә edә, formatlaya, yadda saxlaya vә paylaşa bilirsiniz. Siz hәmçinin Apache OpenOffice Writer ilә Microsoft Word fayllarını aça vә yadda saxlaya bilirsiniz. Apache OpenOffice Writer-in Əsas xüsusiyyƏtlƏri bunlardır:


 • Açıq mƏnbƏ: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz Apache OpenOffice Writer-in mƏnbƏ kodunu görƏ, dƏyişdirƏ vƏ tƏkmilləşdirƏ bilirsiniz. Siz hƏmçinin Apache OpenOffice Writer-in istifadƏ şərtlərinə vƏ lisenziyasına tabe deyilsiniz. • Fayl formatları: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz Apache OpenOffice Writer ilƏ bir çox fayl formatlarını aça vƏ yadda saxlaya bilirsiniz. MƏsƏlƏn, siz DOCX, PDF, HTML, ODT, RTF vƏ s. kimi formatlarda sƏnƏdlƏr yarada vƏ saxlaya bilirsiniz. • XüsusiyyЁtlЁr: Bu xüsusiyyЁt ilЁ siz Apache OpenOffice Writer-in tЁqdim etdiyi bir çox xüsusiyyЁtdЁn istifadЁ edЁ bilirsiniz. MЁsЁlЁn, siz yazım vЁ qrammatik yoxlama, avtokorrektsiya, smart lookup, şablonlar, track changes vЁ s. kimi xüsusiyyЁtlЁrdЁn istifadЁ edЁ bilirsiniz.LibreOffice Writer
, The Document Foundation tәrәfindәn tәqdim edilәn pulsuz vә açıq mәnbәli bir mәtn redaktorudur. Bu proqram ilә siz kompüterinizdә sәnәdlәr yarada, redaktә edә, formatlaya, yadda saxlaya vә paylaşa bilirsiniz. Siz hәmçinin LibreOffice Writer ilә Microsoft Word fayllarını aça vә yadda saxlaya bilirsiniz. LibreOffice Writer-in Əsas xüsusiyyƏtlƏri bunlardır:


 • Açıq mƏnbƏ: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz LibreOffice Writer-in mƏnbƏ kodunu görƏ, dƏyişdirƏ vƏ tƏkmilləşdirƏ bilirsiniz. Siz hƏmçinin LibreOffice Writer-in istifadə şərtlərinə və lisenziyasına tabe deyilsiniz. • Fayl formatları: Bu xüsusiyyət ilə siz LibreOffice Writer ilə bir çox fayl formatlarını aça və yadda saxlaya bilirsiniz. Məsələn, siz DOCX, PDF, HTML, ODT, RTF və s. kimi formatlarda sənədlər yarada və saxlaya bilirsiniz. • Xüsusiyyətlər: Bu xüsusiyyət ilə siz LibreOffice Writer-in təqdim etdiyi bir çox xüsusiyy Xüsusiyyətlər: Bu xüsusiyyət ilə siz LibreOffice Writer-in təqdim etdiyi bir çox xüsusiyyətdən istifadə edə bilirsiniz. Məsələn, siz yazım və qrammatik yoxlama, avtokorrektsiya, smart lookup, şablonlar, track changes və s. kimi xüsusiyyətlərdən istifadə edə bilirsiniz.WPS Office Writer
, Kingsoft tәrәfindәn tәqdim edilәn pulsuz vә ya ucuz bir mәtn redaktorudur. Bu proqram ilә siz kompüterinizdә, smartfonunuzda vә ya brauzerinizi istifadә edәrәk sәnәdlәr yarada, redaktә edә, formatlaya, yadda saxlaya vә paylaşa bilirsiniz. Siz hәmçinin WPS Office Writer ilә Microsoft Word fayllarını aça vә yadda saxlaya bilirsiniz. WPS Office Writer-in Əsas xüsusiyyƏtlƏri bunlardır:


Platformlararası: Bu xüsusiyyƏt ilƏ siz WPS Office Writer-i Windows, Mac, Linux, Android vƏ iOS ƏmƏliyyat sistemlƏrindƏ istifadƏ edƏ bilirsiniz. Siz hƏmçinin WPS Office Writer-i brauzeriniz


About

Contributors and Members

Members

Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page